Úvod

Ak je princípom súčasnej liberálnej spoločnosti zásada, že každý človek je povinný starať sa sám o seba, potom musí mať aktívne nástroje na ovplyvňovanie pravidiel spoločenskej koexistencie.

Za prejav demokratickej spoločnosti nepovažujeme len možnosť zúčastňovať sa na voľbách svojich zástupcov do parlamentu a na priamej voľbe prezidenta. Výber kandidátov nie je v kompetencii občanov, ale politických špičiek, a tie sú nezriedka poplatné iným záujmom, než starostlivosti o blaho občanov (ktorými sa nechajú zvoliť).

Výsledkom je neutešený stav, keď sa systém obracia občanovi chrbtom. Príjmy štátu z daní a odvodov neslúžia na zveľaďovanie krajiny a postupný rast životnej úrovne jej obyvateľstva. Neraz sa zneužívajú ako nástroj na zaistenie politickej moci cez kupliarčenie s vyvolenými a korumpovanie potrebných.
Bezbranný občan (daňový poplatník) ostáva vytesnený na okraj záujmu a v zle fungujúcom systéme slúži iba ako prostriedok pre zvyšovanie blahobytu tých, ktorí ho už majú.

Po 25 rokoch stranícky systém na Slovensku zlyhal. Životné podmienky jednoduchých občanov sa nezlepšili, skôr naopak. Strany a hnutia sa v riadení štátu dopustili kardinálnych chýb a omylov, výsledkom ktorých je kompletný rozpad hospodárstva a prepad životnej úrovne väčšiny obyvateľstva. Prieskumy verejnej mienky trend rastúcej nedôvery k stranám a hnutiam potvrdzujú. Verejnosť sa začína prikláňať k tým, ktorí sa vo verejnom živote prezentujú ako nezávislí kandidáti. Žiaľ takáto “nezávislosť” často končí pri finančných kruhoch, ktoré týchto politikov financujú. Partokracia je úzko spojená s oligarchiou. V takejto situácii sa duálny politický systém na princípe priamej demokracie stáva nevyhnutnosťou.

Priama demokracia už svojou podstatou prekonáva štandardy straníckeho systému závislého od oligarchie. Vie čeliť bezuzdnej korupcii a podvodom predovšetkým v oblasti čerpania a prerozdeľovania verejných financií.

Stanoviská k aktuálnym témam nájdete v sekcii aktuality.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>